Yeon-Koung
Kimcountry flag

*26-02-1988 in Seoul, KoreaTeam Name: Fenerbahce Istanbul, Turkey